Sint aan huis en in de zaal 2017

Sint in de zaal

ZATERDAG 2 december

Deze activiteit zal plaatsvinden in de refter van de gemeenteschool Denderwindeke en  zal starten om 9 uur en eindigen rond 11 uur.

We verwachten de Sint rond 10u30.

Alvorens we de Sint verwelkomen, wordt een knutselactiviteit voorzien en maken we een tekening voor de Sint.

Inschrijving leden gezinsbond € 3,
Inschrijving niet-leden € 6,
maximum 10€ per gezin.
Inschrijven kan door het bedrag te storten op de rekening van gezinsbond denderwindeke  BE90 4399 0984 4232
met vermelding sint, lidnummer, naam van het kind.

 

Sint aan huis

ZATERDAG 2 december 2017 tussen 8 en 18 uur

Ook dit jaar komt de Heilige Man op huisbezoek te Denderwindeke

Wil je zeker zijn dat Hij ook bij jou langskomt, vul dan onmiddellijk onderstaand strookje in en bezorg het via mail aan geert_roosens@hotmail.com  of   bel  054 32 76 82 na 18u

Opgelet! De Sint is al wat ouder en kan een huisbezoek afleggen enkel bij de eerste 22 inschrijvingen.

Om het geheugen van de oude man wat op te frissen, kan je op dit inschrijvingsformulier een aantal onderwerpen, verhaaltjes of gewoon weetjes kwijt waarover de Sint het kan hebben met je kind.
huisbezoek ENKEL voor leden Gezinsbond Denderwindeke !!!

Lid Gezinsbond :  Ο Ja  Ο Nee      Lidnr: …………………………….

Bezoek tijdens :        Ο Voormiddag          Ο Namiddag

Telefoon : …………………………………………………………

Naam kind : ………………………………………………………          Leeftijd :

Naam kind : ………………………………………………………          Leeftijd :

Naam kind : ………………………………………………………          Leeftijd :

Adres :  ……………………………………………………………………. Verhaaltje : ……………………………………………………………………………..